Η καταχώρηση είναι επιβεβαιωμένη από φυσικό πρόσωπο
Δημοσιεύτηκε στις 21 Απριλίου 2020 / 1038
Περιοχή : Αθήνα Κέντρο
Τηλέφωνο : 6979878383
Διεύθυνση : Αριστείδου 10-12
Περιοχή : Αθήνα
Τ.Κ. : 10559
 1. Τι είναι ακριβώς η Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή αλλιώς Πιστοποιητικό ΔΕΗ;
  Είναι ουσιαστικά, ο εσωτερικός έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ο εντοπισμός των δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς και η διόρθωση των τελευταίων,αν υπάρχουν, ούτως ώστε να εκδοθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό/υπεύθυνη δήλωση.
  (Τα παραπάνω ορίζονται από το νόμο 4483/65.)
 2. Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ ή Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ;
  Η διαδικασία είναι η εξής:
  Πρώτα απ όλα, γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις από τον ηλεκτρολογικό πίνακα από τον εξειδικευμένο επαγγελματία. Μετρώνται οι γραμμές με ειδικά εργαλεία μέτρησης και έπειτα γίνεται μια από τις σημαντικότερες μετρήσεις που είναι εκείνη της γείωσης (είναι πιο σημαντική καθώς αν δεν έχουμε γείωση στην ηλεκτρολογική μας εγκατάσταση είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας).
  Συνεχίζοντας, αν δεν υπάρχει κάτοψη του ακινήτου προχωράμε στην συγκεκριμένη διαδικασία η οποία γίνεται με τη βοήθεια του επαγγελματία και του κατάλληλου ηλεκτρονικού προγράμματος που χειρίζεται ο ειδικός.
  Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, γίνεται η συμπλήρωση του έγγραφου/υπεύθυνης δήλωσης με τα απαραίτητα στοιχεία, μαζί με το πρωτόκολλο ελέγχου, την έκθεση παράδοσης, και τα σχέδια και έπειτα από τον έλεγχο για το αν είναι αληθή και σωστά όλα τα ανωτέρω στοιχεία, η διαδικασία ολοκληρώνεται.
 3. Ποια είναι η τιμή για την έκδοση μιας τέτοια υπεύθυνης δήλωσης/Πιστοποιητικού;
  Η τιμή που παρέχουμε είναι η πιο προσιτή στην αγορά. Σας παρέχουμε την ανωτέρω υπηρεσία με τιμή που ξεκινάει με μόλις 19,99 ευρώ. Ταυτόχρονα, αυτή είναι ανάλογη με τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου σας. Καλέστε μας στο 6979878383 για να πάρετε προσφορά!
  (Τα παραπάνω ορίζονται από το νόμο 4483/65.)
 4. Τι δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού;
  Το πιστοποιητικό ΔΕΗ μπορεί να εκδοθεί μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με την κατάλληλη άδεια και με τη βοήθεια των ειδικών οργάνων μέτρησης.
  Έτσι, λοιπόν, για να είναι πλήρες το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Υπεύθυνη δήλωση του επαγγελματία ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη,
  • Σχέδια κάτοψης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και του ηλεκτρολογικού πίνακα που υπάρχει στο κτίριο,
  • Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης,
  • Την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,
  • Το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 5. Ποτέ χρειάζομαι ένα Πιστοποιητικό ΔΕΗ;
  Ένα πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση καινούριας παροχής, δηλαδή μετά από το πέρας των οποιωνδήποτε εργασιών, πριν τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρολογική εγκατάσταση.(θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, το οποιο ακολουθειται καθόλη τη διαδικασία έκδοσης)
  • Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος, εφόσον δηλαδή έχει λήξει το πιστοποιητικό και ο πελάτης ζητάει αλλαγή ονόματος
  • Για επανασύνδεση ρεύματος, σε περίπτωση που το έχει ζητήσει ο πελάτης, εάν έχει λήξει το πιστοποιητικό
  • Για τροποποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών, δηλαδή πριν τεθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εάν χρειαστεί να τροποποιηθούν ή να γίνει επέκταση των εργασιών
  • Για έκδοση Κοινωνικού Τιμολογίου, εάν ο πελάτης θελήσει δηλαδή, να κάνει αίτηση για νυχτερινό τιμολόγιο
  • Εάν ζητήσει ο πελάτης της ΔΕΗ επαύξηση παροχής, δηλαδή αύξηση της συμφωνημένης ισχύος.
  • Για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή μετάβαση σε άλλη από τη ΔΕΗ εταιρία είναι απαραίτητο το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό.
  • Σε περίπτωση εργοταξιακής παροχής, δηλαδή σε περίπτωση ανάγκης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από εργοτάξιο, χρειάζεται πιστοποιητικό για την ορθή εγκατάσταση αυτής.
 6. Τι έγγραφα περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;
  Τα απαραίτητα και νόμιμα έγγραφα που περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι εκείνα που συμπεριλαμβάνονται και για τη σύνταξη και την έκδοση του. Μπορείτε να ανατρέξετε στην ερώτηση σχετικά με το τι δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για το Πιστοποιητικό ΔΕΗ για να ενημερωθείτε σχετικά.
 7. Ποια είναι η διάρκεια του συγκεκριμένου πιστοποιητικού;
  Η διάρκεια του πιστοποιητικού από τη στιγμή της έκδοσης του, είναι ανάλογη με το είδος του κτιρίου και τη χρήση του.
  Για οικιακούς χώρους (δηλαδή, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.ά) η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 14 έτη.
  Για τους επαγγελματικούς χώρους ποικίλλει ανάλογα τη χρήση τους, πιο συγκεκριμένα:

  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι 7 έτη.
  • Για χώρους ψυχαγωγίας η διάρκεια ισχύος είναι 1 έτος και πρέπει σε αυτό το διάστημα να γίνεται επανέκδοση πιστοποιητικού και επανέλεγχος.
  • Για χώρους επαγγελματικής χρήσεως στους οποίους υπάρχουν εύφλεκτα υλικά η διάρκεια ισχύος είναι 2 χρόνια.
 8. Υπάρχουν στοιχεία που δεν μπορούν να παραληφθούν και είναι απαραίτητα να υπάρχουν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση;
  Ναι, φυσικά και υπάρχουν. Αυτά είναι:
  Πρώτον, το ρελέ διαφυγής, το οποίο είναι η ασφάλεια που διακόπτει την παροχή ρεύματος ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα. Πλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει ρελέ διαφυγής ειδικά στις νέες εγκαταστάσεις, όμως πολλές φορές σε παλαιότερα κτίρια δεν υπάρχει.
  Και δεύτερον, η ύπαρξη ηλεκτρολογικού πίνακα.
 9. Ποιος είναι υπεύθυνος για το πιστοποιητικό ΔΕΗ;
  Υπεύθυνος για το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που μπορεί να ελέγξει την εγκατάσταση του χώρου σας, οικιακής ή επαγγελματικής χρήσεως, και έπειτα από την κατάλληλη διαδικασία (μπορείτε να πληροφορηθείτε για το ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται παραπάνω ) να εκδόσει το πιστοποιητικό αποτυπώνοντας λεπτομερώς τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τις συνδέσεις και όλα τα σχετικά.
 10. Σε ποσό χρόνο γίνεται η έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ;
  Με τον κατάλληλο επαγγελματισμό που διακατέχει το προσωπικό μας, η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες μόλις εργάσιμες ημέρες εφόσον μας καλέσετε και προγραμματίσουμε ραντεβού. Υπάρχουν περιπτώσεις που η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και αυθημερόν. Αρκούν λίγα λεπτά για να επικοινωνήσεις μαζί μας και να κλείσεις απευθείας το ραντεβού σου!
 11. Τι είναι το σχέδιο ηλεκτρολόγου;
  Το ηλεκτρολογικό σχέδιο είναι ένα από τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να υπάρχει ώστε να εκδοθεί η Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου. Διακρίνεται, λοιπόν , σε λειτουργικό, μονοφασικό, και πολυγραμμικό. Συνήθως, όμως, για τη συγκεκριμένη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού χρειαζόμαστε μογογραμμικό σχέδιο, δηλαδή εκείνο που μας δείχνει την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα και την κάτοψη της εγκατάστασης.
 12. Γιατί να επιλέξετε εμάς και τους δικούς μας επαγγελματίες για την συγκεκριμένη υπηρεσία;
  Είναι σημαντικό να επιλέγετε επαγγελματίες έμπειρους και έμπιστους. Εμείς, λοιπόν, με το ειδικευμένο προσωπικό μας μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία σε ανταγωνιστικές τιμές, με άμεση ανταπόκριση και την πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Μπορούμε, λοιπόν, να σας εξυπηρετήσουμε ακόμη και αυθημερόν, επιπλέον είναι δυνατόν να αναλάβουμε τις επιδιορθώσεις στον χώρο σας ώστε όλα να πληρούν κριτήρια καταλληλότητας για να μπορεί να γίνει έκδοση πιστοποιητικού. Καλέστε μας άμεσα για να κλείσετε το ραντεβού σας!
Κριτικές
Δεν υπάρχουν ακόμη κριτικές.
Αφήστε μία κριτική
You must be to post a review.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.